Despre docExpert

docExpert este o soluție scalabilă și flexibilă de registratură electronică ce menține în cadrul aceleași aplicații, un registru intrări-ieșiri, evidența deciziilor și hotărârilor, contractele încheiate cu beneficiari/furnizori și evidența ordinelor de plată emise de către firma dumneavoastră.

Comandă docExpert Descarcă demo
docExpert - aplicatie de registratura


Facilitățile aplicației

Acces securizat

Accesul în aplicație se realizează pe bază de utilizator și parolă.

Stocare documente

Stocarea documentelor scanate, direct în baza de date.

Acces concurențial

Număr nelimitat de utilizatori, bază de date comună.

Siguranța datelor

Soluția permite crearea și restaurarea copiilor de siguranță.

Gestiune firme multiple

Aplicația permite gestionarea înregistrărilor pentru firme multiple.

Asistență software

Asistență software (ajutor) în limba română, inclusă în aplicație.

Interfață intuitivă

docExpert oferă o interfață ergonomică și intuitivă.

Raportare

Aplicația conține rapoarte utile pentru o mai bună interpretare a datelor.

Căutare date

În cadrul aplicației se pot filtra și sorta înregistrările după anumite criterii.

Export date

docExpert permite exportul datelor pentru o utilizare ulterioară în cadrul altei aplicații.

Alertare și notificări

Aplicația oferă posibilitatea de a primi notificări privind expirarea contractelor.

Expediere prin e-mail

Din docExpert se pot expedia ca atașamente o serie de documente.


Registru intrări-ieșiri

Aplicația docExpert conține un registru electronic de înregistrare a corespondeței organizației dumneavoastră.

La înregistrarea unei intrări în registru, aplicația stochează următoarele informații:

 • identificare înregistrare: număr intrare, dată intrate
 • detalii document: expeditor, număr anexe, număr înregistrare expeditor, conținut pe scurt
 • identificare destinatar intern: destinatar intern, semnătură primire
 • ataşament: fişierul ataşat se salvează în baza de date și poate fi în orice format: PDF, JPEG, DOC, etc.
 • observații

La înregistrarea unei ieșiri în registru, aplicația stochează următoarele informații:

 • identificare înregistrare: număr ieșire, dată ieșire
 • detalii document: expeditor intern, destinatar, număr anexe, conținut pe scurt
 • înregistrare conexată cu registrul intrări: număr intrare, dată intrare
 • ataşament: fişierul ataşat se salvează în baza de date și poate fi în orice format: PDF, JPEG, DOC, etc.
 • observații

Evidență decizii și hotărâri

Soluția noastră software permite înregistrarea deciziilor și hotărârilor emise în cadrul firmei dumneavoastră.

La înregistrarea unei decizii în registru, docExpert stochează următoarele informații:

 • identificare înregistrare: număr decizie, dată decizie
 • detalii document: întocmită de, număr anexe, conținut pe scurt
 • ataşament: fişierul ataşat se salvează în baza de date și poate fi în orice format: PDF, JPEG, DOC, etc.
 • observații

La înregistrarea unei hotărâri în registru, aplicația stochează următoarele informații:

 • identificare înregistrare: număr hotărâre, dată hotărâre
 • detalii document: întocmită de, număr anexe, conținut pe scurt
 • ataşament: fişierul ataşat se salvează în baza de date și poate fi în orice format: PDF, JPEG, DOC, etc.
 • observații

Contracte furnizori/beneficiari

docExpert menține evidența derulării contractelor încheiate cu furnizorii și beneficiarii dumneavoastră.

La înregistrarea unui contract, aplicația stochează următoarele detalii:

 • identificare contract: număr contract, dată contract, dată încheiere
 • identificare furnizor/beneficiar: denumire, număr ordine Registrul Comerțului, CIF/CNP, sediu, județ, cont IBAN, bancă
 • status: în derulare/finalizat
 • expirare contract: dată expirare, notificare în avans
 • ataşament: fişierul ataşat se salvează în baza de date și poate fi în orice format: PDF, JPEG, DOC, etc.
 • descriere contract
 • locație contract
 • termen de plată (zile)
 • valoare contract (LEI)
 • garanție de bună execuție (LEI)
 • recepție la terminarea lucrărilor: dată recepție, atașament
 • recepție finală: dată recepție, atașament
 • observații
 • listă facturi emise: număr, serie, dată, dată scadență, valoare fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total

Evidență ordine de plată

Aplicația oferă posibilitatea înregistrării ordinelor de plată emise de către firma dumneavoastră.

La înregistrarea unui ordin de plată, docExpert stochează următoarele detalii:

 • identificare ordin de plată: număr, dată
 • detalii ordin de plată: sumă (LEI), descriere
 • identificare beneficiar: denumire, număr ordine Registrul Comerțului, CIF/CNP, sediu, județ, cont IBAN, bancă
 • ataşament: fişierul ataşat se salvează în baza de date și poate fi în orice format: PDF, JPEG, DOC, etc.
 • observații